Wednesday, 23/09/2020 - 00:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của trường thcs + th thụy hưng

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9- 2020

 

PHÒNG GD-ĐT THÁI THỤY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS THỤY HƯNG

Số:…-KH/TH&THCS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thụy Hưng, ngày 01 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9- 2020

 

I. NHỮNG CĂN CỨ:

- Căn cứ vào Công văn số: 555/PGDĐT ngày 19/8/2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2020-2021;  và Các Nghị quyết của HĐND tỉnh về các khoản thu-chi trong năm học 2020-2021; Công văn số 567/PGDĐT ngày 27/8/2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học và công tác tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021; Công văn số 570/PGDĐT ngày 27/8/2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy về việc hướng dẫn công tác tháng 9-2020; Công văn số …../PGDĐT ngày …/…/2020 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy về việc các khoản thu hộ, chi hộ và thu thỏa thuận năm học 2020-2021;

- Căn cứ vào nội dung cuộc họp Đảng ủy mở rộng xã Thụy Hưng, thống nhất trong cuộc họp Chi bộ tháng 8-2020, BCU Chi bộ, BGH và tình hình thực tế tại địa phương và nhà trường.

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

- Thực hiện tốt các nội dung của “Tuần sinh hoạt tập thể”, “ Tuần 0” nhất là với học sinh lớp 1 và lớp 6 một cách linh hoạt, sáng tạo. Tập trung ổn định biên chế lớp học, thực hiện tốt việc tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6, xét thi lại sau hè; phân công chuyên môn, lên thời khoá biểu, thời gian biểu.

- Xây dựng, ổn định các tổ chức trong nhà trường. Chuẩn bị thật chu đáo cho các Hội nghị đầu năm học. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 thật sáng tạo, hiệu quả.

- Ổn định nề nếp ngay từ buổi học đầu tiên. Chuẩn bị tốt cho Lễ khai giảng năm học mới.

- Triển khai thực hiện an toàn trong trường học: an ninh học đường, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, ATGT...

- Chỉ đạo thực hiện tốt các nề nếp, quy chế chuyên môn; xây dựng và cho CBGV, NV và học sinh học tập nội quy của nhà trường, nội quy của Phòng máy tính, tiêu chí thi đua...

- Tham m­ưu với địa phư­ơng, kết hợp với cha mẹ học sinh tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất.

- Triển khai công tác bán trú, lên kế hoạch dự trù bổ sung đồ dùng bán trú,…

- Chủ động trong việc phòng, chống dịch bệnh và các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Chủ động trong các hoạt động có thể bị ảnh hưởng bởi công tác phòng, chống dịch, bệnh (Công văn số: 572/HDLN: GDĐT-YT ngày 28/8/2020 hướng dẫn liên ngành về phòng, chống dịch Covid-19 đầu năm học 2020-2021).

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

          1. Công tác tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6:

                   1.1 Công tác nhận học sinh vào lớp 1:

- Tuyên truyền, vận động CMHS và HS đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 1. Hoàn thiện danh sách học sinh (55 HS (Nữ: 25, Nam: 30; 1A: 26, 1B: 29)) và giao học sinh cho GVCN (cô Tuyết Ninh, cô Hiếu).

                   1.2 Xét tuyển lớp 6 tại trường:

- Tổ chức thu nhận hồ sơ của học sinh từ đầu tháng 8/2020 và tổ chức phân lớp. Tổng số 67 HS (Nữ: 29, Nam: 38). Phân công GVCN (cô Dung 6A2 (32HS), cô Hài 6A1 (35)), thu và kiểm tra hồ sơ (Thu Giấy khai sinh bản chính để đối chiếu- GVCN sau khi kiểm tra, ký, ghi rõ họ tên vào sau GKS bản sao. Nếu thu thiếu trường hợp nào thì GVCN chịu trách nhiệm thu và kiểm tra sau. Phát mẫu và thu đơn (+ Sơ yếu lý lịch, Số điện thoại) – kiểm tra trước khi thu đơn và cập nhật đầy đủ vào phần mềm Smas 3.5).

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 gồm các ông, bà sau:

          1) Ông Nguyễn Trung Kiên – HT, Chủ tịch hội đồng;

          2) Ông Phạm Bình Nguyên – Phó HT, Phó chủ tịch hội đồng;

          3) Bà Bùi Thị Thu Hà – Thư kí hội đồng;

          4) Bà Lại Thị Hài – ủy viên;

          5) Bà Nguyễn Thị Dung – ủy viên;

- Phân công trách nhiệm, công việc (cụ thể sau) cho từng thành viên trong Hội đồng. (Lập danh sách học sinh và thu hồ sơ từ 02/8/2020: T. Kiên, cô Thu Hà, GVCN).

- Hội đồng làm việc từ 14h00 ngày 20 tháng 8 năm 2020. (Thư ký hoàn thiện hồ sơ)

- Nộp hồ sơ xét tuyển (QĐ, DS, BB, …) về Phòng GD&ĐT: 28/8/2020: cô Bé.   

Ghi chú: - GVCN, GVBM  (Đặc biệt lớp 6, lớp 1) dặn dò học sinh chuẩn bị ĐDHT, SGK, Vở BT, … thật kỹ. (GVCN lớp 6, lớp 1 tổng hợp, thống nhất các loại ĐDHT các môn, Vở ghi, Vở BT, … gửi văn bản về cho CMHS, ngày 11-12/9/2020 , GVCN tổng kiểm tra ĐDHT, SGK, SBT, …cùng cô Vang (Báo cáo KQ kiểm tra về HT)).

          2. Công tác xét duyệt thi lại sau hè 2020.

- Tổ chức kiểm tra sau hè, xét duyệt học sinh thi lại (THCS:05 học sinh; TH : 0… HS).

          3. Công tác chuẩn bị cho năm học mới:

3.1. Phân công nhiệm vụ, chuyên môn:

- PHT, Tổ trưởng, Tổ phó, CTCĐ, ... tham mưu việc phân công nhiệm vụ, CM: từ ngày 25- 30/8/2020 (Gửi qua email).

- T. Nguyên, T. Phước- PHT:

+) Phân công CBGV, NV và HS các lớp lao động vệ sinh và chuẩn bị Lễ khai giảng (Từ 01-04/9/2020);

          +) Căn cứ vào phân công nhiệm vụ, chuyên môn để lên thời khoá biểu, thời gian biểu (Trước ngày 04/9/2020). Thực hiện đầy đủ chương trình các môn học và kế hoạch dạy học theo quy chế của Bộ GD&ĐT. (Có bảng phân công chuyên môn cụ thể).

Ghi chú: Nề nếp chuyên môn tạm thời thực hiện theo quy định của năm học 2019-2020, điều chỉnh kịp thời theo CM của PGD.

3.2 Với học sinh và các điều kiện khác:

- Hoàn thành danh sách lớp, biên chế lớp, công bố trước học sinh vào ngày 28/8/2020; Ghi chú: Ngày 01/9/2020:

+) PHT (+T. Hưng, T. Việt, T. Trình): Quán triệt các tiêu chí thi đua về Thể dục (đầu giờ, giữa giờ), bảo vệ CSVC (Ký biên bản bàn giao phòng học, …), Vệ sinh, …;

+) KT-TQ: Quán triệt, thống nhất các tiêu chí về công tác tài chính, thu nộp;

+) Thư viện: Quán triệt, thống nhất các tiêu chí về ĐDHT, SGK, Tủ sách PH, …;

+) Tổng phụ trách: Quán triệt, thống nhất các tiêu chí về nề nếp Đội, …;

- Phân công và bàn giao phòng học cho các lớp:

+) Khối Tiểu học: Giao quản lý, sử dụng Phòng học theo lớp (Như mọi năm);

+) Khối THCS: Thực hiện từ 01/9/2020 (Phòng 1: 7A1; Phòng 2: 8A1; Phòng 3: 9A1; Phòng 4: 6A1, Phòng 5: 6A2, Phòng 6: 9A2, Phòng 7: 8A2, Phòng 8: 7A2) (Thầy Tiệp trang trí bảng lớp, Bảng tin Đội (+Cô Mai), cổng trường, cờ chuối, cờ tổ quốc... (+ cô Vang, ông Huấn, ông Lâm, T. Trình) trước ngày 03/9/2020).

- Gửi Danh sách học sinh cho GVCN vào 24/8/2020 (GVCN nhận qua email) phân công tổ chức lớp; điều tra nắm bắt tình hình lớp (HSKK, HS khuyết tật, HS dân tộc, Con thương binh, con hộ nghèo, con hộ cận nghèo, ...(GVCN báo cáo số liệu về T. Nguyên-PHT, CT Hội CTĐ, Khuyến học trước ngày 03/9/2020)) quán triệt ý thức học tập, mua sắm đồ dùng học tập, SGK, Vở BT, Lao động vệ sinh lớp học, TKB, ...). Cô Vang (Thầy Nguyên, T. Phước) bàn giao “Tủ sách phụ huynh” cho các lớp trước ngày 06/9/2020.

- PHT-Chủ tịch Hội CTĐ, Công đoàn phát động giúp HSKK…

- GVCN lớp cập nhật số điện thoại của CMHS trên phần mềm Smas 3.5; lập nhóm Zalo lớp (“Lớp…, năm học 2020-2021” và mời HT tham gia nhóm (0983342536 và 0948978838)).

          4. Công tác PCLB và tu sửa CSVC.

- Từ tháng 8/2020 tiến hành tu sửa CSVC: Từ 24/8 : Tua sửa hệ thống điện, nước; Nhà trường chủ động phòng- chống bão số 02 (Từ 02-03/8: Cô Vang, cô Thái Hà, T. Nguyên, T. Việt, T. Dương, T. Trường, ông Huấn, ông Lâm, GVCN khối Tiểu học...);

- GVCN phân công học sinh lao động vệ sinh trước, trong, sau lớp học: quét mạng nhện, lau cửa sổ, cửa ra vào, khăn phủ bàn GV, lọ hoa, giá và chậu nước, trang trí lớp (Theo mô hình trường học mới, thân thiện, đẹp, ...) … (Quán triệt tinh thần bảo vệ của công - nhất là với lớp 6 và lớp 1). GVCN, TPT, Thư viện (SGK+Tủ sách PH+ĐDDH), K.toán+TQ (Thu, nộp + Hồ sơ +...) ... chủ động bàn xây dựng biểu điểm thi đua các lớp. Bàn bạc với CMHS để trang trí lớp học. Đặt mua các đồ dùng cần thiết cho các phòng học: GVCN bàn, thống nhất...

- Thực hiện nghiêm Công văn số 566/PGDĐT ngày 26/8/2020 của Phòng GD&ĐT về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT năm học 2020- 2021 cho học sinh. Xây dựng nề nếp đi, để xe khoa học, hợp lý (Khu Tiểu học, THCS)

          5. Công tác Sách – thư viện, cấp phát VPP – Hồ sơ, giáo án:

- Cô Vang cùng với GVCN, GVBM kiểm tra SGK của học sinh ngay đầu năm học. Kiên quyết không để em nào thiếu SGK, tuyên truyền để CMHS và HS hiểu để thuê SGK, không nên dùng sách lậu, in sai, in thiếu. Tích cực nghiên cứu ứng dụng CNTT vào quản lý thư viện…

- GVBM Vật lý, Sinh học, Hóa học, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, Âm nhạc, Mỹ thuật cần suy ngẫm, bàn bạc trong Tổ chuyên môn, nhóm song song, đồng nghiệp để nâng cao hiệu quả của Vở bài tập và tập bản đồ, lược đồ, ...

Chú ý:         +) Từ năm học 2019-2020, Phòng GD-ĐT thống nhất mua Vở chính tả, … (4 quyển- Khối Tiểu học) và Vở bài tập các môn: Sách thực hành kỹ năng sống lớp 6, 7, 8, 9; Sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh; BT trắc nghiệm Vật lí, Hóa học, Sinh học (Lớp 8, 9), Tiếng Anh (Lớp 6, 7, 8, 9), Tập bản đồ địa lí, Tập bản đồ lịch sử.

                   +) Bắt buộc học sinh có đủ SGK, SBT theo tiêu chuẩn để học. Cô Vang bố trí xuống SGK (Lớp 6) trước ngày 6/9/2020. Ngày 11-12/9/2020 - Thứ 6, 7, cô Vang kết hợp với GVCN kiểm tra đồ dùng học tập và SGK, SBT của học sinh. (Chuẩn bị trước danh sách học sinh để kiểm tra, lưu ý danh sách cần khoa học, hợp lý, dễ tổng hợp, so sánh… Sau khi kiểm tra, tổng hợp số liệu báo cáo về email HT vào chiều 12/9/2020).

- Học chương trình mới từ 07/8/2019.

- Năm Tổ chuyên môn bàn bạc để đi đến thống nhất mẫu các loại Hồ sơ;

- Giáo án in vi tính và các loại hồ sơ phải tuân thủ quy định chuyên môn của Phòng GD&ĐT như năm học trước. (Quán triệt nội dung họp rút kinh nghiệm sau kiểm tra chuyên ngành của Phòng GD-ĐT, thời điểm tháng 10/2018. Các yêu cầu cụ thể của năm học sẽ triển khai bổ sung sau khi họp chuyên môn ở Phòng GD-ĐT ). PHT, Tổ trưởng, Tổ phó lưu ý GVBM thực hiện theo chương trình tinh giảm (THCS: 35 tuần; Tiểu học: … tuần).

          6. Công tác thiết bị - ĐDDH – CSVC:

6.1. Thành lập ban bàn giao và sử dụng thiết bị- đồ dùng dạy học gồm các thầy, cô sau:

Thầy Phước – PHT, Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo

Cô Vang – Phụ trách công tác thiết bị. Phó ban thường trực.

Thầy Nguyên– Phó ban

Các GVBM làm ủy viên.

Lưu ý:         - Trong các buổi bàn giao có thể điều động thêm học sinh lao động;

Trưởng ban và Phó ban thường thường trực có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học chi tiết, hiệu quả như: lịch làm việc từ 07 đến 12/9/2020, xây dựng và triển khai nội quy Phòng học bộ môn (cô Thu Hà (Phòng Tin học),  giao CSVC phòng học cho các lớp ngay đầu năm học (có biên bản bàn giao)... Cuối kỳ, cuối năm học kiểm tra định kỳ (có thể tra đột xuất): nếu thiếu, hỏng thì lớp phải mua đền cho đủ.

6.2. Bàn giao Phòng máy tính cho cô Thu Hà phụ trách dạy Tin học và dạy nghề cho học sinh lớp 8. (Có Biên bản bàn giao). Trong năm học, có kế hoạch kiểm tra hoạt động phòng máy, phòng bộ môn (Định kỳ và đột xuất). (Hàng năm vào đầu năm học (T8-2020) bảo dưỡng, bảo trì phòng máy, cuối kỳ, trước khi thi nghề PT (Lớp 8, cuối T3-2021) bảo trì lần 2).

6.3. Lắp 03 máy chiếu lên các phòng học (Phòng: 8A1, 3A, 2A). Bàn ghế lớp 1B,…

6.4. Bàn giao đồ dùng, thiết bị trong phòng học cho các lớp: PHT, 18 GVCN, 18 LT, 02 B.Vệ.

6.5. Bổ sung các đồ dùng, vật dụng cần thiết cho bếp ăn bán trú.

          7. Công tác Phổ cập Giáo dục – Xóa mù chữ (PCGD-XMC)

7.1 Thành lập ban phổ cập gồm:

Thầy Phước – Phó HT, Tr­ưởng ban, cô Thu Hà (Phụ trách phần mềm), cô Vang, cô Bé, 18 GVCN Uỷ viên;

Phân công giáo viên điều tra phổ cập các thôn (Những giáo viên đã được phân công phụ trách các thôn và tổ chức điều tra 07-15/9/2020).  Cụ thể:

          Thôn Thu Cúc:              Thầy Hưng, cô Miền, cô Phượng, cô Quyên, cô Linh

          Thôn Cao Dương Thượng: Cô Xuân, cô Vân, cô Hòa, cô Ninh, cô Yến

          Thôn Cao Dương Hạ:    Thầy Dương, cô Mai, cô Thu Hà, cô Hạnh, cô Na

          Thôn Tam Lộng:            Thầy Trường, cô Tuyết, cô Mỵ, cô Hiếu, cô Loan

          Thôn Xá Thị:                 Thầy Nhiệm, cô Hảo, cô Vang,…

Ghi chú: Hỗ trợ hoạt động hè 2020: CBGV trên địa bàn thôn (Thôn Xá Thị: GV xã ngoài) + Phụ trách chung: cô Mai, T. Trình.

7.2 Quy trình về thực hiện công tác Phổ cập GD-Xóa mù chữ

- Có công văn Hướng dẫn riêng (Gửi qua email).

8. Một số công tác khác:

8.1. Công tác thu - nộp:

- Thực hiện theo Công văn số …./PGDĐT ngày …/…/2019 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy về việc thực hiện các khoản thu hộ, chi hộ và thu thỏa thuận năm học 2020-2021 theo quy trình … bước (Cô Bé chủ động xây dựng các văn bản tham mưu cho HT);

- GVCN nắm bắt tình hình lớp thật chắc để chủ trì họp CMHS đầu năm (Dự kiến Tiểu học: Buổi chiều, THCS: Buổi sáng ngày Chủ nhật 13/9/2020) (Có văn bản hướng dẫn riêng).

- Căn cứ vào hướng dẫn của cấp trên và thoả thuận với CMHS (Họp CMHS vào     /9/2020), nhà trường lập tờ trình báo cáo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã và Phòng GD-ĐT. Sau khi có sự đồng ý của UBND xã, Phòng GD-ĐT nhà trường sẽ phát thu các khoản trong năm học. GVCN chú ý ghi chép các khoản đóng góp của học sinh???

- Tuyên truyền để CMHS tham gia BHYT (BHTT) cho HS, phấn đấu đạt 100% (CBGV, NV giúp đỡ HS tham các loại hình bảo hiểm).

                        8.2 Tổ chức các chuyên đề, ứng dụng CNTT:

- Các Tổ chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề. Tăng cường tổ chức các chuyên đề dạy lớp 1 (Tổ 1 đăng ký tổ chức 1-2 chuyên đề cấp cụm/năm học).

- Tổ trưởng lên lịch dự giờ của Tổ CM: 2 tiết/tuần (Tổ 1: 1 tiết/tuần).

                        8.3 Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới:

- Chuẩn bị chu đáo cho cả phần Lễ và phần Hội. Có nội dung phân công riêng cho công việc chuẩn bị Lễ khai giảng.

                   8.4 Phân công nhiệm vụ, chuyên môn và đội ngũ:

- Có Bảng phân công nhiệm vụ, chuyên môn

- CBGV nộp Giấy chứng nhận GVG, CSTĐ, … hoàn thiện hồ sơ viên chức: CBGV, cô Bé;

8.5 Công tác tự đánh giá KĐCL:

- Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá và kiểm định chất lương và Kế hoạch tự đánh giá và kiểm định chất lượng (Có văn bản gửi qua email);

                        8.6 Tổ chức Hội nghị viên chức và kiện toàn bộ máy hoạt động:

- Gửi 100% các văn bản để CBGV, NV thảo luận, thống nhất xây dựng các quy chế trong nhà trường: Quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế công khai, quy chế dân chủ, quy chế phối hợp, quy chế nâng lương trước thời hạn, bộ quy tắc ứng xử.

- Phát động phong trào thi đua, đăng kí các phong trào thi đua trong năm học.

- Kết thúc Hội nghị Viên chức phải ban hành Nghị quyết và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết.

- Tổ chức cho CBGV, NV kí cam kết với Nhà trường, Công đoàn. Nhà trường ký cam kết với Phòng GD&ĐT.

 

 

     Nơi nhận:

- CBGV, NV (để thực hiện).

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

          Nguyễn Trung Kiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 1:                   & - LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2020

 

NGÀY

THỨ

NỘI DUNG

24-30/8

2-CN

- Tu sửa CSVC, Bàn giao công tác PHT (T. học), Dự kiến phân công NV, CM;

28/8

6

- Họp Đảng ủy mở rộng: Đ/c Kiên;

- Nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 6: cô Bé;

- Từ 8h00: Họp TCCB tại Phòng GD&ĐT: cô Luyện;

31/8

2

- Hội nghị bàn giao công tác PHT (Khối Tiểu học);

01/9

3

- Từ 7h30: Hội nghị CBGV, NV đầu năm học: CBGV, NV;

- Từ 14h00: Tập trung HS các lớp: GVCN + HS;

- Từ 15h00: LĐVS trường, lớp (Theo phân công của các thầy PHT);

- 16h00: Hoàn thành công việc trang trí trường (Cờ tổ quốc, cờ chuối,…)

- Từ 17h00: Gặp mặt, chia tay CBQL, CBGV nghỉ hưu, chuyển trường;

- Từ 17h30: …

02

4

- Nghỉ Lễ Quốc khánh;

03-04

5-6

-  Tổ chức hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể”, “Tuần 0”; LĐVS: GVCN + HS;

- Bàn giao phòng học và “Tủ sách phụ huynh” cho 18 GVCN: cô Vang;

- Công bố TKB, TGB: T. Nguyên, T. Phước;

05

7

- Khai giảng năm học mới;

- 14h00: Báo cáo sau Khai giảng (Báo cáo onlile): T. Kiên;

07

2

- Bắt đầu thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học: CBGV, NV + HS;

- GVBM nộp kế hoạch dạy học về PHT phụ trách (Phê duyệt);

08-11

3-6

- Phòng GD&ĐT: Kiểm tra nề nếp tại các trường

12

7

- Dự kiến: Đại hội đại biểu CMHS;

13

CN

- Dự kiến: Họp CMHS (Buổi sáng: Khối THCS, Buổi chiều: Khối Tiểu học);

18

6

- Chuyên đề Tiếng Anh (THCS): cô Xuân, cô Miền;

- Dự kiến: Hội nghị viên chức triển khai nhiệm vụ năm học

21

2

- Nộp báo cáo tháng 9-2020 (Bản mềm ký số + Bản in): cô Bé;

28

2

- Chuyên đề Dạy học Tiếng Việt lớp 1: Cô Tuyết Ninh, cô Hiếu;

30

4

- Nộp các loại báo cáo đầu năm học:

+ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học;

+ Phân công chuyên môn;

+ Các loại quy chế; Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học;

+ Các cam kết của trường với Phòng GD&ĐT;

+ Báo cáo tự đánh giá – đề nghị công nhận trường chuẩn QG.

 

Ghi chú:         -  Trường sẽ có thông báo cụ thể nếu có lịch thay đổi hoặc bổ sung;

                        - CBGV in và nghiên cứu trước bản kế hoạch, chuẩn bị ý kiến trong cuộc họp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 09 : 627
Năm 2020 : 3.063