Thursday, 06/10/2022 - 12:06|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TH&THCS THỤY HƯNG

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG - HUYỆN - TỈNH

 

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN TIẾNG ANH CẤP TỈNH (VÒNG THI SỐ 9) - Ngày thi: 26-27/02/2019

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ID

TÊN ĐĂNG NHẬP

LỚP

MÃ CẤP

TỈNH

LẦN THI

ĐIỂM

THỜI GIAN

(GIÂY)

GHI CHÚ

1

Nguyễn Trường Minh

30786306

truongminhtmth1

6A1

TTA-F7CD35

1

300

872’’

 

2

Nguyễn Trường Minh

17596826

tmth11

6A1

TTA-F7CD35

1

180

2584’’

 

3

Nguyễn Trường Minh

17596913

tmth22

6A1

TTA-F7CD35

1

90

1710’’

 

4

Vũ Đình Thái

18698746

vuthaihs2

7A1

TTA-F7CD35

1

300

2437’’

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN TIẾNG ANH CẤP HUYỆN (VÒNG THI SỐ 8) - Ngày thi: 10-11/01/2019

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ID

TÊN ĐĂNG NHẬP

LỚP

MÃ CẤP HUYỆN

LẦN THI

ĐIỂM

THỜI GIAN

(GIÂY)

GHI CHÚ

1

Nguyễn Trường Minh

30786317

truongminhtmth2

6A1

TTA-0F2A08

1

340

1862’’

 

2

Nguyễn Trường Minh

17596826

tmth11

6A1

TTA-0F2A08

1

310

1319’’

 

3

Nguyễn Trường Minh

30786306

truongminhtmth1

6A1

TTA-0F2A08

2

280

2688’’

Lần 2

4

Nguyễn Trường Minh

17596913

tmth22

6A1

TTA-0F2A08

1

100

753’’

 

5

Vũ Đình Thái

18698746

vuthaihs2

7A1

TTA-0F2A08

1

410

2404’’

 

6

Nguyễn Thị Quỳnh

30901457

quynhqaz01

8A1

TTA-0F2A08

1

80

1422’’

 

7

Nguyễn Thị Quỳnh

30943616

quynhzxc01

8A1

TTA-0F2A08

1

0

 

Không nộp

8

Phạm Hồng Ngọc

30942135

phamngocth1

8A1

TTA-0F2A08

1

0

 

Không nộp

 

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG (VÒNG THI SỐ 7) - Ngày thi: 20-21/12/2018

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ID

TÊN ĐĂNG NHẬP

LỚP

MÃ CẤP TRƯỜNG

LẦN THI

ĐIỂM

THỜI GIAN

(GIÂY)

GHI CHÚ

1

Nguyễn Trường Minh

0786306

truongminhtmth1

6A1

TTA-7286B4

1

320

1701’’

 

2

Nguyễn Trường Minh

17596826

tmth11

6A1

TTA-7286B4

1

250

1283’’

 

3

Nguyễn Trường Minh

30786317

truongminhtmth2

6A1

TTA- 7286B4

1

200

2717’’

 

4

Vũ Đình Thái

18698746

vuthaihs2

7A1

TTA-7286B4

1

410

2675’’

 

5

Nguyễn Thị Quỳnh

30943616

quynhzxc01

8A1

TTA-7286B4

1

330

2314’’

 

6

Phạm Hồng Ngọc

30942135

phamngocth1

8A1

TTA-7286B4

1

230

2616’’

 

7

Nguyễn Thị Quỳnh

30901457

quynhqaz01

8A1

TTA-7286B4

1

170

2678’’

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 26
Tháng 10 : 145
Năm 2022 : 6.670