Thursday, 06/10/2022 - 11:45|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TH&THCS THỤY HƯNG

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN CẤP TRƯỜNG (VÒNG THI SỐ 7) – Ngày thi: 25-26/12/2018 KHỐI 6 +7 +8 +9

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN CẤP TRƯỜNG (VÒNG THI SỐ 7) – Ngày thi: 25-26/12/2018

KHỐI 6

STT

HỌ VÀ TÊN

ID

TÊN ĐĂNG NHẬP

LỚP

MÃ CẤP TRƯỜNG

LẦN THI

ĐIỂM

THỜI GIAN

(GIÂY)

GHI CHÚ

1

Nguyễn Trường Minh

17596913

tmth22

6A1

TTV-532110

1

650

1739’’

 

2

Nguyễn Trường Minh

19847370

tmth33

6A1

TTV-532110

1

470

2124’’

 

3

Nguyễn Trường Minh

30786351

truongminhtmth5

6A1

TTV-532110

1

420

1841’’

 

4

Bùi Trung Hiếu

30860765

trunghieutoan03

6A1

TTV-532110

1

390

2013’’

 

5

Bùi Trung Hiếu

30860723

trunghieutoan02

6A1

TTV-532110

1

370

2605’’

 

6

Nguyễn Trường Minh

30786306

truongminhtmth1

6A1

TTV-532110

1

340

1219’’

 

7

Đỗ Hà Lê

30825088

dohale2007

6A1

TTV-532110

1

340

2181’’

 

8

Nguyễn Trường Minh

30786327

truongminhtmth3

6A1

TTV-532110

1

330

2678’’

 

9

Nguyễn Trường Minh

30786317

truongminhtmth2

6A1

TTV-532110

1

300

1737’’

 

10

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

30954000

thuthuy582007

6A1

TTV-532110

1

300

1907’’

 

11

Bùi Trung Hiếu

30860674

trunghieutoan01

6A1

TTV-532110

1

290

1541’’

 

12

Đào Thu Thúy

30874336

daothuthuy6

6A1

TTV-532110

1

290

1816’’

 

13

Nguyễn Trường Minh

30786335

truongminhtmth4

6A1

TTV-532110

1

280

1039’’

 

14

Đàm Anh Tiến

30813973

6a1tien3

6A1

TTV-532110

1

270

2486’’

 

15

Phạm Khánh Linh

30805160

pklinhthcs

6A1

TTV-532110

1

260

1435’’

 

16

Phạm Thái Bảo

30895924

phambao07th

6A1

TTV-532110

1

250

2070’’

 

17

Tống Mai Hương

31171910

tmhuong012

6A1

TTV-532110

1

250

2365’’

 

18

Phạm Duy Phong

31828627

phong6ath03

6A1

TTV-532110

1

240

1809’’

 

19

Nguyễn Diệu Châu

30886516

chau06062007

6A1

TTV-532110

1

240

2094’’

 

20

Phạm Duy Phong

31789244

phong6a1th

6A1

TTV-532110

1

240

6389’’

 

21

Lại Kiều Trang

30997752

trangth6a1

6A1

TTV-532110

1

230

1826’’

 

22

Nguyễn Đức Long

30768703

6a1duclong2

6A1

TTV-532110

1

230

2305’’

 

23

Lại Kiều Trang

30998046

trang2622007

6A1

TTV-532110

1

230

2407’’

 

24

Phạm Khánh Linh

30802584

pklinhthcs6a1

6A1

TTV-532110

1

220

1383’’

 

25

Phạm Thái Bảo

31001702

baothz

6A1

TTV-532110

1

220

1425’’

 

26

Phạm Thái Bảo

18238828

thaibao07th

6A1

TTV-532110

1

220

2181’’

 

27

Vũ Minh Anh

31134329

anh6a12007

6A1

TTV-532110

1

220

2255’’

 

28

Đỗ kim Ngân

31549336

hanganchau6a1

6A1

TTV-532110

1

210

1389’’

 

29

Phạm Huyền Trang

30994438

phtrang2008

6A1

TTV-532110

1

210

1722’’

 

30

Nguyễn Đức Long

30768735

6a1duclong3

6A1

TTV-532110

1

210

2662’’

 

31

Đỗ Thị Như Ngọc

30986541

dnngocthcs6a1

6A1

TTV-532110

2

200

1264’’

Lần 2

32

Đỗ Thị Như Ngọc

31145055

dnngoc2007

6A1

TTV-532110

1

200

1901’’

 

33

Đỗ Hà Lê

30825061

dohale207

6A1

TTV-532110

1

200

2687’’

 

34

Nguyễn Đức Long

30768659

6a1duclong

6A1

TTV-532110

1

190

1293’’

 

35

Đỗ Hà Lê

30825101

dohale1706

6A1

TTV-532110

2

170

2707’’

Lần 2

36

Lại Kiều Trang

30852447

trangtra6a1

6A1

TTV-532110

1

160

1436’’

 

37

Phạm Duy Phong

31544057

phong6ath02

6A1

TTV-532110

1

160

1626’’

 

38

Bùi Phương Linh

31525605

nanami0123

6A1

TTV-532110

2

110

2158’’

Lần 2

39

Nguyễn Trường Minh

17596826

tmth11

6A1

TTV-532110

1

100

2430’’

 

40

Nguyễn Trường Sơn

30790900

truonghao6a12007

6A1

TTV-532110

1

80

676’’

 

41

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

30852781

thuthuy58

6A1

TTV-532110

1

80

848’’

 

 

 

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN CẤP TRƯỜNG (VÒNG THI SỐ 7) – Ngày thi: 25-26/12/2018

KHỐI 6

STT

HỌ VÀ TÊN

ID

TÊN ĐĂNG NHẬP

LỚP

MÃ CẤP TRƯỜNG

LẦN THI

ĐIỂM

THỜI GIAN

(GIÂY)

GHI CHÚ

1

Phạm Yến Nhi

30849983

vuhavi7ab

7A1

TTV-532110

1

640

2019’’

 

2

Phạm Phú Danh

30978540

0978712536

7A1

TTV-532110

1

550

2478’’

 

3

Vũ Đình Thái

18698293

vuthaihs1

7A1

TTV-532110

1

390

1410’’

 

4

Lại Huy Hoàng

31202458

lhhoang7a1

7A1

TTV-532110

1

390

1419’’

 

5

Khúc Thanh Hải

31179726

khuchai2k62

7A1

TTV-532110

1

350

2641’’

 

6

Nguyễn Thị Thùy Trang

30849863

trangcauthuong06

7A1

TTV-532110

1

350

2691’’

 

7

Bùi Minh Trung

30980421

buiminhtrung2k62

7A1

TTV-532110

1

310

1955’’

 

8

Tống Duy Hiệp

30756776

tdhiep02

7A1

TTV-532110

1

310

2433’’

 

9

Trần Khánh Linh

31019327

linhtamlong01

7A1

TTV-532110

1

300

2339’’

 

10

Nguyễn Văn Hiệp

31019688

thaoth7a2

7A1

TTV-532110

1

290

1425’’

 

11

kylian mbappe

31047914

thaiyeuhong

7A1

TTV-532110

1

280

1736’’

 

12

Phạm Yến Nhi

31504882

nhinhithuyhung7a1a

7A1

TTV-532110

1

280

2345’’

 

13

Lại Huy Hoàng

30960521

laihoang7a1

7A1

TTV-532110

1

270

2551’’

 

14

Đỗ Vương Triệu

31498793

tdhiep06

7A1

TTV-532110

1

260

2683’’

 

15

Nguyễn Thế Vinh

31048071

vinh2k7123456

7A1

TTV-532110

1

250

2042’’

 

16

Lã Ngọc Hà

31047803

ngochathuyhung37a1

7A1

TTV-532110

2

210

2223’’

Lần 2

17

Khúc Văn Trường

11828535

khucvantruong

7A1

TTV-532110

1

170

1910’’

 

18

Vũ Đức Thiện

30981084

vuthien7a

7A1

TTV-532110

1

100

201’’

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN CẤP TRƯỜNG (VÒNG THI SỐ 7) – Ngày thi: 25-26/12/2018

KHỐI 8

STT

HỌ VÀ TÊN

ID

TÊN ĐĂNG NHẬP

LỚP

MÃ CẤP TRƯỜNG

LẦN THI

ĐIỂM

THỜI GIAN

(GIÂY)

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Quỳnh

30943616

quynhzxc01

8A1

TTV-532110

1

480

2475’’

 

2

Bùi Quốc Trung

31560980

trung2k5tb

8A1

TTV-532110

1

380

2274’’

 

3

Phạm Hồng Ngọc

30950647

phamngocth3

8A1

TTV-532110

1

350

2040’’

 

4

Bùi Quốc Trung

31285350

trunghacker005

8A1

TTV-532110

2

330

2271’’

Lần 2

5

Trần Thị Hồng Nhung

31088028

tranthihongnhung1111

8A1

TTV-532110

1

310

1486’’

 

6

Nguyễn Thị Quỳnh

30901457

quynhqaz01

8A1

TTV-532110

1

280

2136’’

 

7

Phạm Hồng Ngọc

30942135

phamngocth1

8A1

TTV-532110

1

270

2732’’

 

8

Đỗ Mạnh Đức

30937029

ductb8a3

8A1

TTV-532110

1

240

2417’’

 

9

Nguyễn Thành Công

30937288

congcong909

8A1

TTV-532110

1

230

2783’’

 

10

Nguyễn Thị Quỳnh

30943685

quynhzxc02

8A1

TTV-532110

1

180

457’’

 

11

Trần Thị Hồng Nhung

30949983

oggytran2

8A1

TTV-532110

1

90

1397’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN CẤP TRƯỜNG (VÒNG THI SỐ 7) – Ngày thi: 25-26/12/2018

KHỐI 9

STT

HỌ VÀ TÊN

ID

TÊN ĐĂNG NHẬP

LỚP

MÃ CẤP TRƯỜNG

LẦN THI

ĐIỂM

THỜI GIAN

(GIÂY)

GHI CHÚ

1

Đỗ Hải Hà

31027173

doha0408

9A1

TTV-532110

1

430

2401’’

 

2

Lại Phương Anh

30839633

lpa09a1

9A1

TTV-532110

1

400

2648’’

 

3

Phạm Thành Lãm

30830826

phamthanhlam159

9A1

TTV-532110

1

400

2659’’

 

4

Phạm Thành Lãm

30831752

phamthanhlam1592

9A1

TTV-532110

1

370

2310’’

 

5

Nguyễn Thanh Hùng

31066311

thanhhung_07tb

9A1

TTV-532110

1

360

2029’’

 

6

Nguyễn Thanh Hùng

28415627

hung_07tb

9A1

TTV-532110

1

340

2549’’

 

7

Lại Phương Anh

30839741

lpa0102

9A1

TTV-532110

1

340

2632’’

 

8

Tống Tuyết Phượng

30865764

tongtuyetphuongth9a1

9A1

TTV-532110

1

230

2538’’

 

9

Bùi Quốc Văn

30836174

vantbth124

9A2

TTV-532110

1

130

1855’’

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 26
Tháng 10 : 145
Năm 2022 : 6.670