Thursday, 06/10/2022 - 12:14|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TH&THCS THỤY HƯNG

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN CẤP TỈNH (VÒNG THI SỐ 9) – Ngày thi: 28/02-01/3/2019 KHỐI 6+7+8+9

 

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN CẤP TỈNH (VÒNG THI SỐ 9) – Ngày thi: 28/02-01/3/2019

KHỐI 6

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ID

TÊN ĐĂNG NHẬP

LỚP

MÃ CẤP

TỈNH

LẦN THI

ĐIỂM

THỜI GIAN

(GIÂY)

GHI CHÚ

1

Nguyễn Trường Minh

30786306

truongminhtmth1

6A1

TTV-63856F

1

650

1947’’

 

2

Nguyễn Trường Minh

19847370

tmth33

6A1

TTV-63856F

1

450

2725’’

 

3

Nguyễn Trường Minh

17596826

tmth11

6A1

TTV-63856F

1

440

2012’’

 

4

Nguyễn Đức Long

30768659

6a1duclong

6A1

TTV-63856F

1

430

2261’’

 

5

Nguyễn Trường Minh

17596913

tmth22

6A1

TTV-63856F

1

360

1512’’

 

6

Phạm Duy Phong

31789244

phong6a1th

6A1

TTV-63856F

1

360

2506’’

 

7

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

30954000

thuthuy582007

6A1

TTV-63856F

1

330

2148’’

 

8

Phạm Duy Phong

31544057

phong6ath02

6A1

TTV-63856F

1

330

2216’’

 

9

Phạm Huyền Trang

30994438

phtrang2008

6A1

TTV-63856F

1

320

2190’’

 

10

Đỗ Hà Lê

30825061

dohale207

6A1

TTV-63856F

1

320

2569’’

 

11

Phạm Khánh Linh

30813502

tmhuong6a1

6A1

TTV-63856F

1

300

1747’’

 

12

Đỗ Hà Lê

30825101

dohale1706

6A1

TTV-63856F

1

300

2676’’

 

13

Bùi Trung Hiếu

30860723

trunghieutoan02

6A1

TTV-63856F

1

290

1600’’

 

14

Phạm Duy Phong

31828627

phong6ath03

6A1

TTV-63856F

1

290

1818’’

 

15

Bùi Trung Hiếu

30860674

trunghieutoan01

6A1

TTV-63856F

1

280

1729’’

 

16

Lại Kiều Trang

30998046

trang2622007

6A1

TTV-63856F

1

270

2128’’

 

17

Đào Thu Thúy

30874336

daothuthuy6

6A1

TTV-63856F

1

260

2107’’

 

18

Lại Kiều Trang

30852447

trangtra6a1

6A1

TTV-63856F

1

260

2108’’

 

19

Đàm Anh Tiến

30813973

6a1tien3

6A1

TTV-63856F

1

260

2339’’

 

20

Phạm Khánh Linh

30802584

pklinhthcs6a1

6A1

TTV-63856F

1

260

2451’’

 

21

Nguyễn Đức Long

30768703

6a1duclong2

6A1

TTV-63856F

1

250

1279’’

 

22

Phạm Huyền Trang

30823753

phtrangthcs6a1

6A1

TTV-63856F

1

250

2599’’

 

23

Tống Mai Hương

31171910

tmhuong012

6A1

TTV-63856F

1

250

2618’’

 

24

Đỗ Kim Ngân

31549336

hanganchau6a1

6A1

TTV-63856F

1

230

1816’’

 

25

Phamj Thị Thanh Hà

30994972

ha6a1thuyhung2

6A1

TTV-63856F

1

230

2159’’

 

26

Đàm Mạnh Khang

31595639

khang2007dam6a1

6A1

TTV-63856F

1

220

2366’’

 

27

Lại Hoàn Phương

31143182

hoanhuong6a1

6A1

TTV-63856F

1

210

1327’’

 

28

Đàm Anh Tiến

30813876

6a1tien1

6A1

TTV-63856F

1

210

2252’’

 

29

Đỗ Hà Lê

30825088

dohale2007

6A1

TTV-63856F

1

210

2714’’

 

30

Phạm Thái Bảo

18238828

thaibao07th

6A1

TTV-63856F

1

190

1149’’

 

31

Đỗ Như Ngọc

31145055

dnngoc2007

6A1

TTV-63856F

1

190

1667’’

 

32

Phạm Huyền Trang

30823770

phtrangthcs6a2

6A1

TTV-63856F

2

180

1819’’

Lần 2

33

Phạm Thái Bảo

30895924

phambao07th

6A1

TTV-63856F

1

160

2212’’

 

34

Phạm Khánh Linh

30805160

pklinhthcs

6A1

TTV-63856F

1

150

778’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN CẤP TỈNH (VÒNG THI SỐ 9) – Ngày thi: 28/02-01/3/2019

KHỐI 7

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ID

TÊN ĐĂNG NHẬP

LỚP

MÃ CẤP

TỈNH

LẦN THI

ĐIỂM

THỜI GIAN

(GIÂY)

GHI CHÚ

1

Lại Huy Hoàng

30760347

laihuyhoang7a1

7A1

TTV-63856F

1

410

2355’’

 

2

Vũ Đình Thái

11828535

khucvantruong

7A1

TTV-63856F

1

360

2063’’

 

3

Bùi Minh Trung

30980421

buiminhtrung2k62

7A1

TTV-63856F

1

300

1776’’

 

4

Phạm Phú Danh

30978540

0978712536

7A1

TTV-63856F

1

290

2109’’

 

5

Tống Duy Hiệp

30756776

tdhiep02

7A1

TTV-63856F

1

290

2717’’

 

6

Phạm Yến Nhi

30849983

vuhavi7ab

7A1

TTV-63856F

1

270

1733’’

 

7

Phạm Phú Danh

31179726

khuchai2k62

7A1

TTV-63856F

1

270

1798’’

 

8

Phạm Yến Nhi

31019688

thaoth7a2

7A1

TTV-63856F

1

270

2042’’

 

9

Bùi Minh Trung

30980029

buiminhtrung2k61

7A1

TTV-63856F

1

270

2627’’

 

10

Phạm Yến Nhi

31337823

vinhnhi2006

7A1

TTV-63856F

1

270

2713’’

 

11

Vũ Đình Thái

18698293

vuthaihs1

7A1

TTV-63856F

1

260

1563’’

 

12

Lại Huy Hoàng

31202458

lhhoang7a1

7A1

TTV-63856F

1

260

1884’’

 

13

Đỗ Vương Triệu

31498793

tdhiep06

7A1

TTV-63856F

1

250

2058’’

 

TTV-63856F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN CẤP TỈNH (VÒNG THI SỐ 9) – Ngày thi: 28/02-01/3/2019

KHỐI 8

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ID

TÊN ĐĂNG NHẬP

LỚP

MÃ CẤP

TỈNH

LẦN THI

ĐIỂM

THỜI GIAN

(GIÂY)

GHI CHÚ

1

Bùi Quốc Trung

31560980

trung2k5tb

8A1

TTV-63856F

1

430

1843’’

 

2

Bùi Quốc Trung

31285350

trunghacker005

8A1

TTV-63856F

1

400

1956’’

 

3

Nguyễn Thị Quỳnh

30943685

quynhzxc02

8A1

TTV-63856F

1

350

1372’’

 

4

Nguyễn Thị Quỳnh

30901457

quynhqaz01

8A1

TTV-63856F

1

350

2705’’

 

5

Đỗ Mạnh Đức

30937029

ductb8a3

8A1

TTV-63856F

1

310

2365’’

 

6

Trần Thị Hồng Nhung

30816122

oggytran1

8A1

TTV-63856F

1

300

2156’’

 

7

Nguyễn Thành Công

30937288

congcong909

8A1

TTV-63856F

1

290

2534’’

 

8

Bùi Quốc Trung

31083185

khaitbth

8A1

TTV-63856F

4

260

1107’’

Lần 4

9

Phạm Hồng Ngọc

30942135

phamngocth1

8A1

TTV-63856F

1

260

2687’’

 

10

Nguyễn Thị Quỳnh

30943616

quynhzxc01

8A1

TTV-63856F

1

250

1667’’

 

11

Trần Thị Hồng Nhung

30949983

oggytran2

8A1

TTV-63856F

1

230

1753’’

 

12

Trần Thị Hồng Nhung

31088028

tranthihongnhung1111

8A1

TTV-63856F

1

220

2152’’

 

13

Đỗ Mạnh Đức

30937002

ductb8a2

8A1

TTV-63856F

1

80

379’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN CẤP TỈNH (VÒNG THI SỐ 9) – Ngày thi: 28/02-01/3/2019

KHỐI 9

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ID

TÊN ĐĂNG NHẬP

LỚP

MÃ CẤP

TỈNH

LẦN THI

ĐIỂM

THỜI GIAN

(GIÂY)

GHI CHÚ

1

Lại Phương Anh

30839741

lpa0102

9A1

TTV-63856F

1

550

2684’’

 

2

Phạm Thành Lãm

31053738

phamthanhlam1591

9A1

TTV-63856F

1

480

2197’’

 

3

Đỗ Hải Hà

30831752

phamthanhlam1592

9A1

TTV-63856F

1

440

2698’’

 

4

Nguyễn Thanh Hùng

28415627

hung_07tb

9A1

TTV-63856F

1

410

2691’’

 

5

Lại Phương Anh

30839633

lpa09a1

9A1

TTV-63856F

1

380

2679’’

 

6

Nguyễn Thanh Hùng

31066311

thanhhung_07tb

9A1

TTV-63856F

1

370

1478’’

 

7

Đỗ Hải Hà

31027173

doha0408

9A1

TTV-63856F

1

370

2636’’

 

8

Phạm Thành Lãm

30830826

phamthanhlam159

9A1

TTV-63856F

1

370

2639’’

 

9

Tống Tuyết Phượng

30865764

tongtuyetphuongth9a1

9A1

TTV-63856F

1

360

2711’’

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 26
Tháng 10 : 145
Năm 2022 : 6.670