Thursday, 06/10/2022 - 10:45|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TH&THCS THỤY HƯNG

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN CẤP HUYỆN (VÒNG THI SỐ 8) – Ngày thi: 15-16/1/2019 KHỐI 6 +7 +8+9

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN CẤP HUYỆN (VÒNG THI SỐ 8) – Ngày thi: 15-16/1/2019

KHỐI 6

STT

HỌ VÀ TÊN

ID

TÊN ĐĂNG NHẬP

LỚP

MÃ CẤP HUYỆN

LẦN THI

ĐIỂM

THỜI GIAN

(GIÂY)

GHI CHÚ

1

Nguyễn Trường Minh

30786335

truongminhtmth4

6A1

TTV-36CA8D

2

970

1024’’

Lần 2

2

Nguyễn Trường Minh

30786351

truongminhtmth5

6A1

TTV-36CA8D

1

900

1315’’

 

3

Nguyễn Trường Minh

30786306

truongminhtmth1

6A1

TTV-36CA8D

1

840

1069’’

 

4

Bùi Trung Hiếu

30860765

trunghieutoan03

6A1

TTV-36CA8D

1

760

1863’’

 

5

Nguyễn Trường Minh

30786327

truongminhtmth3

6A1

TTV-36CA8D

1

700

2054’’

 

6

Nguyễn Trường Minh

17596913

tmth22

6A1

TTV-36CA8D

1

670

2642’’

 

7

Nguyễn Đức Long

30768735

6a1duclong3

6A1

TTV-36CA8D

1

660

1458’’

 

8

Nguyễn Đức Long

30768703

6a1duclong2

6A1

TTV-36CA8D

1

640

1967’’

 

9

Đàm Mạnh Khang

31595639

khang2007dam6a1

6A1

TTV-36CA8D

1

640

2301’’

 

10

Phạm Huyền Trang

30994438

phtrang2008

6A1

TTV-36CA8D

1

620

1776’’

 

11

Nguyễn Trường Minh

19847370

tmth33

6A1

TTV-36CA8D

1

560

1711’’

 

12

Nguyễn Trường Minh

17596826

tmth11

6A1

TTV-36CA8D

1

450

940’’

 

13

Phạm Duy Phong

31828627

phong6ath03

6A1

TTV-36CA8D

1

440

1310’’

 

14

Đỗ Hà Lê

30825061

dohale207

6A1

TTV-36CA8D

1

400

1614’’

 

15

Phạm Duy Phong

31789244

phong6a1th

6A1

TTV-36CA8D

1

400

2706’’

 

16

Đàm Anh Tiến

30813973

6a1tien3

6A1

TTV-36CA8D

1

390

2645’’

 

17

Lại Hoàn Phương

30852781

thuthuy58

6A1

TTV-36CA8D

1

370

1163’’

 

18

Phạm Duy Phong

31544057

phong6ath02

6A1

TTV-36CA8D

1

370

1250’’

 

19

Phạm Khánh Linh

30813502

tmhuong6a1

6A1

TTV-36CA8D

3

370

1404’’

Lần 3

20

Phạm Thị Thanh Hà

30830238

ha6a1thuyhung1

6A1

TTV-36CA8D

1

360

1853’’

 

21

Bùi Trung Hiếu

30860723

trunghieutoan02

6A1

TTV-36CA8D

1

360

2226’’

 

22

Phạm Huyền Trang

30823770

phtrangthcs6a2

6A1

TTV-36CA8D

1

360

2627’’

 

23

Phạm Thị Thanh Hà

30994972

ha6a1thuyhung2

6A1

TTV-36CA8D

1

330

2479’’

 

24

Nguyễn Đức Long

30768659

6a1duclong

6A1

TTV-36CA8D

1

330

2563’’

 

25

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

30954000

thuthuy582007

6A1

TTV-36CA8D

1

310

1571’’

 

26

Vũ Minh Anh

31134329

anh6a12007

6A1

TTV-36CA8D

1

310

1963’’

 

27

Lại Kiều Trang

30998046

trang2622007

6A1

TTV-36CA8D

1

310

2497’’

 

28

Đỗ Hà Lê

30825088

dohale2007

6A1

TTV-36CA8D

1

300

2549’’

 

29

Lại Kiều Trang

30997752

trangth6a1

6A1

TTV-36CA8D

1

270

2187’’

 

30

Phạm Thái Bảo

30895924

phambao07th

6A1

TTV-36CA8D

2

260

2063’’

Lần 2

31

Đỗ Kim Ngân

31549336

hanganchau6a1

6A1

TTV-36CA8D

2

250

2699’’

Lần 2

32

Đàm Anh Tiến

30813876

6a1tien1

6A1

TTV-36CA8D

1

240

2290’’

 

33

Nguyễn Trường Sơn

30790900

truonghao6a12007

6A1

TTV-36CA8D

1

240

2340’’

 

34

Lại Kiều Trang

30852447

trangtra6a1

6A1

TTV-36CA8D

1

220

1831’’

 

35

Đào Thu Thúy

30874336

daothuthuy6

6A1

TTV-36CA8D

1

210

2397’’

 

36

Tống Mai Hương

31171910

tmhuong012

6A1

TTV-36CA8D

1

200

1528’’

 

37

Nguyễn Trường Minh

30786317

truongminhtmth2

6A1

TTV-36CA8D

1

180

1799’’

 

38

Phạm Khánh Linh

30802584

pklinhthcs6a1

6A1

TTV-36CA8D

1

110

1849’’

 

39

Nguyễn Diệu Châu

30886516

chau06062007

6A1

TTV-36CA8D

1

70

1283’’

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN CẤP HUYỆN (VÒNG THI SỐ 8) - Ngày thi: 15-16/1/2019 - KHỐI 7

STT

HỌ VÀ TÊN

ID

TÊN ĐĂNG NHẬP

LỚP

MÃ CẤP HUYỆN

LẦN THI

ĐIỂM

THỜI GIAN

(GIÂY)

GHI CHÚ

1

Lại Huy Hoàng

30760347

laihuyhoang7a1

7A1

TTV-36CA8D

1

620

2688’’

 

2

Vũ Đình Thái

18698293

vuthaihs1

7A1

TTV-36CA8D

1

530

1546’’

 

3

Đỗ Vương Triệu

31498793

tdhiep06

7A1

TTV-36CA8D

1

520

2732’’

 

4

Phạm Yến Nhi

30849983

vuhavi7ab

7A1

TTV-36CA8D

1

480

2434’’

 

5

Lại Huy Hoàng

31202458

lhhoang7a1

7A1

TTV-36CA8D

1

470

2694’’

 

6

Tống Duy Hiệp

30756776

tdhiep02

7A1

TTV-36CA8D

1

430

2039’’

 

7

Phạm Yến Nhi

31337823

vinhnhi2006

7A1

TTV-36CA8D

1

410

2678’’

 

8

Phạm Phú Danh

30978540

0978712536

7A1

TTV-36CA8D

1

300

1556’’

 

9

Bùi Minh Trung

30980029

buiminhtrung2k61

7A1

TTV-36CA8D

1

300

2684’’

 

10

kylian mbappe

31047914

thaiyeuhong

7A1

TTV-36CA8D

2

280

2007’’

Lần 2

11

Lại Huy Hoàng

30960521

laihoang7a1

7A1

TTV-36CA8D

1

270

2423’’

 

12

Nguyễn Vũ Hà Vi

30795390

pynhi7a1

7A1

TTV-36CA8D

1

260

2331’’

 

13

Nguyễn Vũ Hà Vi

31504882

nhinhithuyhung7a1a

7A1

TTV-36CA8D

1

240

2506’’

 

14

Nguyễn Thị Thùy Trang

30849863

trangcauthuong06

7A1

TTV-36CA8D

3

240

2690’’

Lần 3

15

Trần Khánh Linh

31019327

linhtamlong01

7A1

TTV-36CA8D

1

210

1841’’

 

16

Khúc Thanh Hải

31179726

khuchai2k62

7A1

TTV-36CA8D

3

190

1811’’

Lần 3

17

Nguyễn Văn Hiệp

31019688

thaoth7a2

7A1

TTV-36CA8D

2

170

2044’’

Lần 2

18

Bùi Minh Trung

30980421

buiminhtrung2k62

7A1

TTV-36CA8D

1

170

2577’’

 

19

Nguyễn Thế Vinh

31048071

vinh2k7123456

7A1

TTV-36CA8D

1

70

2129’’

 

20

Lã Ngọc Hà

31047803

ngochathuyhung37a1

7A1

TTV-36CA8D

1

50

1607’’

 

 

 

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN CẤP HUYỆN (VÒNG THI SỐ 8) – Ngày thi: 15-16/1/2019

KHỐI 8

STT

HỌ VÀ TÊN

ID

TÊN ĐĂNG NHẬP

LỚP

MÃ CẤP HUYỆN

LẦN THI

ĐIỂM

THỜI GIAN

(GIÂY)

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Quỳnh

30901457

quynhqaz01

8A1

TTV-36CA8D

1

400

2671’’

 

2

Nguyễn Thị Quỳnh

30943616

quynhzxc01

8A1

TTV-36CA8D

1

380

2688’’

 

3

Bùi Quốc Trung

31083185

khaitbth

8A1

TTV-36CA8D

1

370

2549’’

 

4

Đỗ Mạnh Đức

30937029

ductb8a3

8A1

TTV-36CA8D

1

340

2697’’

 

5

Phạm Hồng Ngọc

30942135

phamngocth1

8A1

TTV-36CA8D

1

330

2401’’

 

6

Đỗ Mạnh Đức

30937002

ductb8a2

8A1

TTV-36CA8D

1

270

1796’’

 

7

Trần Thị Hồng Nhung

30949983

oggytran2

8A1

TTV-36CA8D

1

250

2487’’

 

8

Trần Thị Hồng Nhung

30816122

oggytran1

8A1

TTV-36CA8D

1

210

1685’’

 

9

Nguyễn Thành Công

30937288

congcong909

8A1

TTV-36CA8D

1

210

1688’’

 

10

Nguyễn Thị Quỳnh

30943685

quynhzxc02

8A1

TTV-36CA8D

1

200

1937’’

 

11

Trần Thị Hồng Nhung

31088028

tranthihongnhung1111

8A1

TTV-36CA8D

1

180

1999’’

 

12

Bùi Quốc Trung

31560980

trung2k5tb

8A1

TTV-36CA8D

1

100

195’’

 

13

Bùi Quốc Trung

31285350

trunghacker005

8A1

TTV-36CA8D

1

100

979’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ GIẢI TOÁN CẤP HUYỆN (VÒNG THI SỐ 8) – Ngày thi: 15-16/1/2019

KHỐI 9

STT

HỌ VÀ TÊN

ID

TÊN ĐĂNG NHẬP

LỚP

MÃ CẤP HUYỆN

LẦN THI

ĐIỂM

THỜI GIAN

(GIÂY)

GHI CHÚ

1

Phạm Thành Lãm

30830826

phamthanhlam159

9A1

TTV-36CA8D

1

380

2373’’

 

2

Đỗ Hải Hà

31027173

doha0408

9A1

TTV-36CA8D

1

340

2535’’

 

3

Lại Phương Anh

30839741

lpa0102

9A1

TTV-36CA8D

1

340

2698’’

 

4

Nguyễn Thanh Hùng

31066311

thanhhung_07tb

9A1

TTV-36CA8D

1

320

2348’’

 

5

Tống Tuyết Phượng

30865764

tongtuyetphuongth9a1

9A1

TTV-36CA8D

1

310

2039’’

 

6

Lại Phương Anh

30839633

lpa09a1

9A1

TTV-36CA8D

1

300

2507’’

 

7

Đỗ Hải Hà

30754326

lpa9a1

9A1

TTV-36CA8D

1

290

2724’’

 

8

Phạm Thành Lãm

31053738

phamthanhlam1591

9A1

TTV-36CA8D

1

280

2372’’

 

 

 

Ghi chú:

+ Khối 9: Có 3 ních không nộp được bài.

 

+ Khối 7: Có 2 ních không nộp được bài.

 

+ Khối 6: Có 7 ních không nộp được bài.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 26
Tháng 10 : 145
Năm 2022 : 6.670