TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY HƯNG

 HUYỆN THÁI THỤY - TỈNH THÁI BÌNH

 

I. Thông tin liên hệ :

- Tên trường : Trường Tiểu học Thụy Hưng

- Địa chỉ : Thôn Cao Dương Thượng , xã Thụy Hưng , huyện Thái Thụy , Tỉnh Thái Bình.

- Số điện thoại : 036 3755 202

- Fax :

 

 

- Email  : thuyhung1@thaithuy.edu.vn

 

- Website:

- Ảnh trường :

 

II. Ban giám hiệu :

- Hiệu trưởng

   + Họ và tên :Phạm Quốc Vinh

   + Ngày tháng năm sinh :    tháng     năm 

   + Số điện thoại liên hệ : 

- Phó hiệu trưởng

   + Họ và tên :Lê Thị Lanh. 

   + Ngày tháng năm sinh : 09 tháng 10 năm 1962

   + Số điện thoại liên hệ : 0974 755 572

III. Giới thiệu về trường :

- Giới thiệu về địa lý :

Trường Tiểu học Thụy Hưng có một điểm trường , đặt trên thôn Cao Dương Thượng , xã Thụy Hưng , Huyện Thái Thụy , Tỉnh Thái Bình , ở vị trí trung tâm xã , nơi thoáng mát , xa khu dân cư thuận lợi cho học sinh đi học . Diện tích của trường là 6.828.5m2  bình quân 23m2 /1học sinh .

   + Diện tích sân chơi : 1900 m 2

   + Diện tích sân tập thể dục: 578 m 2

   + Diện tích trồng cây xanh : 2400 m 2

   + Diện tích ao : 1.060 m 2

   + Còn lại diện tích các phòng học và phòng chức năng là: 890 m2 phục vụ cho việc dạy và học .

- Quá trình thành lập và phát triển :

   + Tháng 9 năm 1994 trường được tách ra từ trường phổ thông cơ sở Thụy Hưng thành trường Tiểu học Thụy Hưng , do thầy Phạm Duy Hàn làm hiệu trưởng , cô Phạm Tuấn Ninh làm phó hiệu trưởng.

   + Năm 2003 trường đã đạt trường chuẩn quốc gia giai đoạn I , luôn được sự quan tâm của Đảng , chính quyền , các đoàn thể và nhân dân địa phương .

   + Năm 2008 do đồng chí Phạm Tuấn Ninh làm Hiệu trưởng, đồng chí Lê Thị Lanh làm phó Hiệu trưởng.

* Cơ cấu đội ngũ - Lớp - Phòng học - Phòng chức năng :

   + Hiện tại trường có 25 CBGV , trong đó :

- Đảng viên 12                             = 48%

- Trình độ đại học 7                     =  28%

- Trình độ cao đẳng 17                =  68%

- Trình độ trung cấp               =    4%

- Trình độ đạt chuẩn trở lên 25   = 100%

   + Năm học 2012 - 2013 trường có 10 lớp với 291 học sinh  ( nữ 140 em ),trong đó :

- Lớp 1 có 2 lớp = 58 học sinh

- Lớp 2 có 2 lớp = 43 học sinh

- Lớp 3 có 2 lớp = 54 học sinh

- Lớp 4 có 2 lớp = 69 học sinh

- Lớp 5 có 2 lớp = 67 học sinh.

   + Số phòng học có 10 phòng mái bằng xây 2 tầng , tầng 1 đã lát gạch men . Hiện tại còn thiếu phòng học , phòng vi tính...

- 01 phòng hội đồng 30 m2

- 01 phòng thư viện 20 m2

- 01 phòng hoạt động đội 20 m2

- 01 phòng Thiết bị 20 m2

- 01 phòng y tế 20 m2

- 01 phòng hiệu trưởng 18 m2

- 01 phòng phó hiệu trưởng 18 m2

- 01 phòng bảo vệ 20 m2

- 01 phòng đọc 20 m2

   + Những thành tích nổi bật của trường :

- Chất lượng giáo dục toàn diện hàng năm đạt tỷ lệ cao , luôn đạt trường tiên tiến , tập thể đoàn kết nhất trí .

- Làm tốt công tác XHHGD và tổ chức của Hội cha mẹ học sinh : Quan tâm đến con em , đến cơ sở vật chất nhà trường , động viên CBGV kịp thời .

- Chi bộ luôn đạt chi bộ trong sạch vững mạnh của Đảng bộ , 1 CSTD cấp cơ sở , 6 GV giỏi cấp huyện , 100% CBGV đạt lao động tiên tiến .


                                                     Thụy Hưng, ngày 05 tháng 9 năm 2015

 

 

                                                                     Phạm Quốc Vinh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đ.thoại cơ quan

Đ.thoại di động

Trách nhiệm quản lý

Email

1

 Nguyễn Thị Hạnh

 Giáo viên

0363755202

 01263334045

 CN lớp 1A Tổ trường tổ 1

 hanh79thuyhung1@thaithuy.edu.vn

2

Phạm Thị Vũ Quyên

GV

0363755202

 01638633607

 CN lớp 3A

Tổ trưởng tổ 2 + 3

 quyen69thuyhung1@thaithuy.edu.vn

3

 

 

0363755202

 

  

4

Vũ Thị Hương Loan

GV

0363755202

 0978436669

 CN lớp 5A

Tổ trưởng tổ 4 + 5

 loan74thuyhung1@thaithuy.edu.vn

5

Đỗ Thị Lý

GV

0363755202

 0983982506

 CN lớp 4A

khối trưởng 4 + 5

 ly88thuyhung1@thaithuy.edu.vn

 

 
Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Thụy Hưng
TT
Họ và tên
Chức vụ
Đ.thoại cơ quan
Đ.thoại di động
Trách nhiệm quản lý
Email
1
 Phạm Quốc Vinh
 Hiệu trưởng
 0363755202
 
 Quản lý chung
thuyhung1@thaithuy.edu.vn
2
Lê Thị Lanh
 Phó Hiệu Trưởng
 0363755202
 0974755572
 Phụ trách CM
 lanhphtthuyhung1@thaithuy.edu.vn
3      
4
 
 
 
 
 
 

 

 
Danh sách tổ chuyên môn Trường