TRƯỜNG THCS THỤY HƯNG

Địa chỉ: xóm 2, thôn Cao Dương Thượng, xã Thụy Hưng

huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0363 755 303

Email: thuyhung2@thaithuy.edu.vn

 

 
Danh sách Cán bộ quản lý

 

 TT    THÔNG TIN CÁ NHÂN   ẢNH
 1

Họ và tên: Vũ Đức Cảnh

Chức vụ:  BT Chi bộ - Hiệu trưởng

Ngày sinh:        1968                     Ngày vào Đảng:

Trình độ chính trị:  TC           Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

Nhiệm vụ phân công:  Phụ trách chung

Điện thoại CQ:  0363 755 303             DĐ: 0989856467

Email: thuyhung2@thaithuy.edu.vn

 
 2 

Họ và tên: Phạm Bình Nguyên

Chức vụ:  PBT Chi bộ - Phó Hiệu trưởng

Ngày sinh:             1963              Ngày vào Đảng: 12/06/1986

Trình độ chính trị:  TC           Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

Nhiệm vụ phân công:  Phụ trách chuyên môn - LĐ, HNDN, CSVC.

Điện thoại CQ:  0363 755 303             DĐ: 0986434936

Email: thuyhung2@thaithuy.edu.vn

 
 3  

 

  Danh sách đội ngũ GV

                          

                                     TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

 TT           HỌ VÀ TÊN NĂM SINH  VÀO NGÀNHVÀO   ĐẢNG TRÌNH ĐỘ CM    PT MÔN  CHỨC VỤ GHI CHÚ 1Nguyễn Quang Nhiệm  19711992 1996 ĐH Ngữ văn  Ngữ văn Tổ trưởng  2Nguyễn Thị Hồng Vân  19711992 200 ĐH Ngữ văn  Ngữ văn Tổ phó  3Nguyễn Thị Dung  1973 200CĐ Ngữ văn Ngữ văn    4 Đỗ Hữu Hựu  1952   CĐ Ngữ văn  Ngữ văn    5Vũ Thị Bích Phượng  1980 2010 CĐ Ngữ văn  Ngữ văn    6 

Đào Thị The  

    CĐ  Địa 

Địa    7

Nguyễn Thị Tuyết

 1984  CĐ Lịch sử  

Sử

   8Nguyễn Thị Miền  1974 200

 ĐH Anh

Anh    9

 Lê Thị Xuân

1978  200 ĐH Anh

Anh

   10

Lại Thị Thanh Mai

 1981   CĐ

Âm nhạc

Nhạc    11 

Nguyễn Bá Chí

 1989  CĐ Mĩ thuật  Mĩ thuật  GVHĐ  

 

         

 

       

 

 

 

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

TT           HỌ VÀ TÊN NĂM SINH  VÀO NGÀNHVÀO   ĐẢNG TRÌNH ĐỘ CM    PT MÔN  CHỨC VỤ GHI CHÚ
 1 

Nguyễn Văn Trường

 1980 200CĐ Toán 

Toán

Tổ trưởng 
 2 

Lại Bình Dương

 1982   ĐH Toán

Toán

Tổ phó 
 3Vũ Đăng Hưng   19 CĐ TD TDCT Công đoàn 
 4Quách Thị Lan  1983 200CĐ Toán  

Toán

  
 5 

Bùi Thị Thảo

  19 

Toán

  
 6 Vũ Thị Hảo    CĐ Vật lý  Lý  
 7Tống Thị Tâm  1973 19 CĐ Hoá

Hoá

  
 8 Trần Thị Lê Hoà 1983   ĐH Sinh  Sinh  
 9 Tống Duy Thời  19 Sinh

Sinh

  
 10 Trần Thị Thảo    CĐ CNCN   
 11 Bùi Thị Thuý    CĐ TDTD   
12

Lại Thị Hài

 1988   CĐ Toán

Toán

 GVHĐ 
 13

Nguyễn Thị Lan Phượng

 1984    ĐH Tin Tin  GVHĐ

 

        
 

 

       

 

 

 

TỔ HÀNH CHÍNH

 

TT           HỌ VÀ TÊNNĂM SINH  VÀO NGÀNHVÀO   ĐẢNG TRÌNH ĐỘ CM    PT MÔN  CHỨC VỤ GHI CHÚ
 1

Nguyễn Thị Bích Nhuần

 1969 200  CĐ Kế toán  

Kế toán

  
 2 

Trần Thị Miền

 

   TC Thư viện

Thư viện